Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 03 2018

Nomolestar
21:17
3248 ad83 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viastrzepy strzepy
Nomolestar
21:14
0145 253a 500
Reposted fromtfu tfu

December 23 2017

Nomolestar
22:11
Na koniec nie będa mnie bolały słowa wrogów, lecz milczenie przyjaciół.
— Martin Luther King
Reposted fromatyde atyde viagdziejestola gdziejestola
Nomolestar
22:10
8060 2980 500
Reposted fromtfu tfu
Nomolestar
22:00
Kup mi wino i pozwól mówić.
— proszę.
Reposted fromrondine rondine viablackheartgirl blackheartgirl
Nomolestar
21:58
4225 2381 500
byle do Wigilii...

December 20 2017

Nomolestar
21:00
Wy, młodzi, myślicie, że każdy z was jest pępkiem świata, że każdy wasz problem to wojna światowa. Że wszystko się kręci dookoła tych waszych problemów.Jesteście jak zabawki na korbkę. Nakręcane samochodziki. Takie samochodziki zasuwają ile wlezie, przed siebie, ale wystarczy jedno małe wybrzuszenie w podłodze, jedna mała nierówność, aby się wywaliły. I po zabawie. I cześć. I tak sobie myślę, że gdybyście wzięli całą te siłę, którą zużywacie na to zapieprzanie, na to przejmowanie się, na pierdolenie o tym przejmowaniu się na prawo i lewo, na to całe hałasowanie, to może nawet byście coś stworzyli, może nawet byście coś wymyślili. Nie wiem co. Nie pytajcie mnie co. Ale co innego niż to, co jest teraz.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viajakubzulczyk jakubzulczyk
Nomolestar
20:55
7134 4a70

December 05 2017

Nomolestar
20:22
Nomolestar
20:18
Nomolestar
20:17
Nomolestar
20:08
4564 20f6 500
Reposted fromtfu tfu
Nomolestar
20:06
0608 e6d9
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viameem meem
Nomolestar
20:02
5447 ffc0
Reposted fromxalchemic xalchemic viagdziejestola gdziejestola
Nomolestar
20:00
4189 4138
Nomolestar
19:33
2763 75c2
Nomolestar
19:31
6781 5dcc
BEST PLAN
Reposted fromlordofdragonss lordofdragonss viapl pl

November 29 2017

Nomolestar
21:59
7096 7315 500
Reposted fromDomii Domii viamentispenetralia mentispenetralia
Nomolestar
21:57
Nomolestar
21:54
0602 da01 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl