Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 09 2018

Nomolestar
19:34
Nomolestar
19:34
1124 0406 500
Reposted fromwwannie wwannie viagreys-anatomy greys-anatomy
Nomolestar
19:33
6648 2eb5 500
Reposted fromwwannie wwannie viagreys-anatomy greys-anatomy
Nomolestar
19:32
1179 bd89
Reposted fromellenpompeo ellenpompeo
Nomolestar
19:32
4647 df95
Reposted fromellenpompeo ellenpompeo
Nomolestar
19:32
2847 6ea7
Reposted fromellenpompeo ellenpompeo
Nomolestar
19:30
8973 5250
Reposted fromellenpompeo ellenpompeo
Nomolestar
19:28
7338 6c64
Reposted fromellenpompeo ellenpompeo
Nomolestar
19:28
0311 46d3
Reposted fromellenpompeo ellenpompeo
Nomolestar
19:27
6908 040c
Reposted fromellenpompeo ellenpompeo
Nomolestar
19:21
9129 7807
Reposted fromshakeme shakeme viabookart bookart
19:20
Nomolestar
19:12
8984 fdf8 500
Reposted fromoll oll viascorpix scorpix
Nomolestar
19:12
8359 ee93 500
Reposted fromRoaraAvis RoaraAvis viascorpix scorpix
Nomolestar
19:12
9851 2071 500
Reposted fromoll oll viamaybeyou maybeyou

October 08 2018

22:45
1624 b9c8
Reposted fromcaledscratch caledscratch viaalcohoolic alcohoolic
Nomolestar
22:45
0485 20db 500
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaalcohoolic alcohoolic
Nomolestar
20:39

Uciekajmy, mamy jakieś pieniądze, znajdźmy jakiś motel, kupmy odgrzewaną pizzę z mikrofali i frytki, a przede wszystkim dwie butelki wina, i wejdźmy do wanny, umyję cię, scałuję z ciebie wszystko, umyję cię, wytrę ręcznikiem, położę do łóżka, i zacznę całować, i mówić ci, opowiadać cały świat. 

— Jakub Żulczyk - Zrób mi jakąś krzywdę czyli wszystkie gry wideo są o miłości

July 03 2018

Nomolestar
21:17
3248 ad83 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viastrzepy strzepy
Nomolestar
21:14
0145 253a 500
Reposted fromtfu tfu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl